Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru v 14-dňovej lehote

Vrátenie tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ste oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v období od odoslania Vašej objednávky do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete všetky časti objednaného tovaru.

Je potrebné, aby ste nám Vašu vôľu odstúpiť od zmluvy oznámili. Môžete postupovať nasledovne:

  1. Zašlite nám oznámenie o odstúpení od zmluvy na email: obchod@bimbio.sk, alebo na našu adresu: Altivia, s.r.o., K Diaľnici 452/21, 911 05  Zamarovce. Môžete použiť nasledovný formulár, ktorý si môžete stiahnuť a vyplniť - Odstúpenie od zmluvy bimbio Altivia (vo formáte *.pdf).
  2. Môžete poslať tovar späť ihneď spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy.
  3. Napíšte nám cez náš kontaktný formulár. 

Pri odstúpení od zmluvy prostredníctvom e-mailu, alebo kontaktného formulára prosím nezabudnite na:

  • Identifikujte sa - Vaše meno a adresa, prípadne číslo objednávky alebo číslo faktúry.
  • Špecifikujete, ktorý tovar chcete vrátiť (pokiaľ budete vracať celú objednávku, stačí napísať  "celá objednávka alebo celá faktúra").
  • Uveďte prosím číslo účtu, na ktorý si prajete vrátiť platbu.

 

Do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy je potrebné nám odoslať späť tovar alebo ho doručiť na našu adresu. Platbu za tovar sme povinní Vám vrátiť do 14 dní od doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy, zároveň ale nie sme povinní Vám vrátiť platbu pred tým, než nám bude doručený tovar od Vás. Čím skôr nám teda tovar pošlete späť, tým rýchlejšie budete mať Vašu platbu späť na Vašom účte.

Náklady na vrátenie tovaru k nám znášate pri odstúpení od zmluvy Vy.

Zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Detailnejšie informácie o odstúpení od zmluvy sú vo všeobecných obchodných podmienkach.